Pompy Pompownie

XX FORUM UŻYTKOWNIKÓW POMP i MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "DZIŚ I JUTRO INTELIGENTNEJ TECHNIKI POMPOWEJ"
Szanowni Państwo,
Informujemy o kolejnym, jubileuszowym XX FORUM UŻYTKOWNIKÓW POMP 8-10 października 2014, hotel NOVOTEL, Wrocław
Komunikat nr 1 zawiadomienie – awizo zaproszenia
Informacje, ankieta (prosimy o kontakt na: forum20@pompy.pompownie.com)
Założeniem organizacji XX Forum jest:
1’ dokonanie przeglądu stanu techniki pompowej w podstawowych branżach oraz określenie kierunków dalszego postępu,
2’ stworzenie warunków szerokiej dyskusji o problemach eksploatacji,
3’ poszerzenie części merytorycznej o tematy zgłoszone przez potencjalnych uczestników
4’ zapewnienie atrakcyjnego (Wrocław) programu towarzyszącego (dla uczestników i osób towarzyszących) przy utrzymaniu niezmienionego poziomu kosztów uczestnictwa Azahran Accounting
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. czy przedsiębiorstwo jest zainteresowane udziałem w Forum: tak nie
2. czy możemy liczyć na udział w forum specjalistów związanych z techniką pompową: tak nie
3. prosimy o sugestie, jak można Panią/Pana wspomóc w staraniach o uzyskanie delegacji.
4. na jaki adres kierować komunikaty o organizacji forum i zaproszenie?
Redakcja POMPY-POMPOWNIE, Komitet Organizacyjny XX Forum
* Numerem 3/2012 zamknęliśmy dwudziestoletni okres wydawania czasopisma! (pierwszy numer ukazał się w październiku 1992 roku).
20 lat służymy naszą wiedzą użytkownikom, producentom i dystrybutorom pomp.
Czasopismo ma zasięg ogólnopolski, dystrybuowane jest w formie prenumeraty w nakładzie 1500 egzemplarzy we wszystkich gałęziach gospodarki. Wśród nich około 70% stanowią przedstawiciele pionu inwestycyjnego i główni mechanicy zakładów: przemysłowych, gospodarki komunalnej, wodociągów i energetyki itp.
Obsługujemy segment: producent (dystrybutor) => użytkownik (inwestor), w którym szybki i sprawny przepływ informacji odgrywa główną rolę dla dobrego przygotowania inwestycji pod względem technicznym i ekonomicznym oraz jej właściwej eksploatacji. Jako wydawnictwo typu business to business przynosimy korzyść obydwu stronom. Inwestor i użytkownik otrzymują pełną i aktualną ofertę rynkową, ułatwiającą dobór findandfund.
rozwiązań, materiałów i dostawców, producent i dystrybutor zaś - dobrze zaadresowaną platformę do skutecznej prezentacji swojej oferty.
POMPY-POMPOWNIE W 2014 ROKU
W 2012 roku minęło 20 lat od wydania pierwszego numeru. Informacja i edukacja w dziedzinie techniki pompowej była wówczas czynnikiem niezbędnym dla wsparcia zmian na rynku i w eksploatacji. Satysfakcją dla nas były reakcje odrzucające nasze późniejsze, kilkakrotne próby zaniechania wydawania czasopisma thomassabocharmsuksale.com . Odnotowujemy też inne opinie, zwłaszcza stanowisko niektórych firm, które uznały, że liczy się tylko to, co im przynosi zysk ze sprzedaży. Dziś staramy się znaleźć rozwiązanie kompromisowe.
Rok 2014 przyniesie naszym przyjaciołom dwa jubileusze - sto pięćdziesiąty numer czasopisma i dwudzieste Forum Użytkowników Pomp.
. PRENUMERATĘ MOŻESZ ZAMÓWIĆ przekazując dane za pośrednictwem internetu na adres redakcja@pompy.pompownie.com, faksem 74 8518061 lub wchodząc do zakładki PRENUMERATA. Koszt prenumeraty wynosi 45 zł plus 5% VAT.